Stowarzyszenie Dokumentalistów "Droga" zrzesza doświadczonych i znanych fotoreporterów, członków ZAiKS, ZPAF oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Celem stowarzyszenia jest dokumentacja wielokulturowego dziedzictwa, życia obyczajowego, społecznego, architektury i środowiska naturalnego regionów Polski, współuczestnictwo w kształtowaniu świadomości własnej kultury, na którą składają się uwarunkowania historyczne, ekonomiczne, obyczajowe i religijne mające wpływ na obecną rzeczywistość, a w rezultacie upowszechnianie zebranych materiałów.

sddroga.org